Ұстаздар сайты u-s.kz Сайттың атауы www.u-s.kz
» » Физика және астрономия пәнінен КТЖ. (Колледждегі ФС тобына арналған.)


Физика және астрономия пәнінен КТЖ. (Колледждегі ФС тобына арналған.)
Бөлімдер мен тақырыптардың аттары. Тақырыптарды оқып үйренудің күнпарақтық мерзімі Сағат саны. Оқу түрі. Оқушылардың өздік жұмысы Көрнекі оқу құралдары мен техникалық құралдар Негізгі және қосымша әдебиеттер көрсетілген үй тапсырмасы.
Теория Тәжір.
1 бөлім. Молекула-кинетикалық теорияның негіздері.
1 МКТ-ң негіздері, ережелері. 2 Жаңа матер-ды меңгеру
Кесте толтыру Карточкалар Ережелерді жаттау.
2 МКТ-ң негізгі теңдеуі. Клапейрон –Менделеев теңдеуі. 2 Аралас сабақ Есеп шығару Карточкалар №456
3 Есеп шығару. Мкт-ң негізгі теңдеуі. 2 Бекіту сабағы Есеп шығару. Есеп кітапшалары. №478
2 бөлім. Будың қасиеттері.
4 Булану және конденсация. Қаныққан бу және оның қасиеттері. Ауаның ылғалдылығы. Қайнау. Кризистік температура. 2 Аралас сабақ Конспект жазады. Есеп шығару. Термометр, стақандағы су мен бу. Тест орындау
5 №1 зертханалық жұмыс. Ауаның салыстырмалылы ылғалдылығын анықтау.
2 Практ-лық сабақ З/Ж өзіндік орындайды. Методикалық көрсеткіштер. Есеп №549
3 бөлім. Сұйықтықтардың қасиеттері.
6 Беттік қабат. Беттік керілу. Жұғу. Капиллярлық . Тұрмыстағы, табиғаттағы капиллярлық құбылыстар. 2 Жаңа матер. меңг Конспект жазады Су, ине. тест
7 №2 зертханалық жұмыс. Сұйықтың беттік керілу коэффициентін анықтау. 2 Практ-лық сабақ З/Ж өзіндік орындайды. Методикалық көрсеткіштер. №580
4 бөлім. Қатты денелердің қасиеттері.
8 Қатты денелердің сипаттамасы. Кристалдар. 2 Жаңа матер-ды меңгеру Конспект жазу Бор, кітап, қалам т.с.с №607
5 бөлім. Жердегі және ғарыштағы фазалық өтулер.
9 Балқу және кристалдану. Заттың фазасы туралы түсінік. Сублимация және десублимация. 2 Жаңа матер. меңг. Конспект жазу Кесте №870(В)
10 Қатты, сұйықтық және газ тәрізді фазалардың тепе-теңдік жағдайлары. 2 Жаңа матер. меңг. Конспект жазу Плакат Ереже жаттау
6 бөлім. Термодинамика негіздері.
11 Идеал газдың ішкі энергиясы. Ішкі энергияның өзгеруі. 2 Аралас сабақ Есеп шығару Оқулық №615
12 Термодинамиканың бірінші бастамасы.
Термодинамиканың бірінші бастамасын түрлі жылулық процестерге қолдану. 2 Аралас сабақ Есеп шығару Кесте №619
13 Табиғаттағы процестердің қайтымсыздығы. Термодинамиканың екінші бастамасы туралы түсінік. 2 Жаңа матер-ды меңгеру Конспект жазу Оқулық №624
7 бөлім. Электр құбылыстары.
14 Электр заряды. Электр зарядының сақталу заңы. Электростатикалық өріс. Кернеулік. 2 Аралас сабақ Есеп шығару Тірек конспект №677
15 Электр өрісінде заряд орын ауыстырғандағы атқарылатын жұмыс. Потенциал. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр өрісіндегі диэлектриктер. Диэлектриктердің поляризациясы. 2 Аралас сабақ Есеп шығару Есеп кітапшасы №693
16 Есеп шығару.
Электр зарядының сақталу заңы. 2 Бекіту саб. Есеп шығару Есеп кітапшасы №723
17 Бақылау жұмысы №1 2 Білімдерін бақылау Б/Ж өзіндік орындайды. Бақылау жұмысы бар парақшалар тест
8 бөлім. Тұрақты электр тогы.
18 Тұрақты электр тогы, ток күші. Электр қозғаушы күші. Тізбек бөлігіне және тұйық тізбекке арналған Ом заңы. 2 Аралас сабақ Есеп шығару Оқулық, суреттер №762
19 Өткізгіштерді тізбектей және параллель қосу. 2 Аралас сабақ Есеп шығару. Карточкалар. №765
20 Есеп шығару. Өткізгіштерді тізбектей және параллель қосу. 2 Пр.жұмыс Есеп шығару. Карточкалар. №783
21 Өткізгіштің кедергісі. Электр тогының жылулық әсері және оны техникада қолдану. 2 Практ-лық сабақ З/Ж өзіндік орындайды. Әдістемелік нұсқаулар Қорытынды.
22 Есеп шығару. Өткізгіштің кедергісі. 2 Бекіту саб. Есеп шығару Карточкалар. №786
23 Есеп шығару. Тұрақты электр тогы 2 Бекіту саб. Есеп шығару Карточкалар. №787
24 №4 З/Ж. Электр энергиясының ішкі кедергісін анықтау. 2 Пр.жұмыс Есеп шығару. Карточкалар. №788
25 №5 З/Ж. Өткізгіштерді тізбектей және параллель қосу. 2 З/Ж З/Ж өзіндік орындайды. Методикалық көрсеткіштер. Қорытынды
9 бөлім. Әр түрлі ортадағы электр тогы.
26 Металдардағы, электролиттердегі, газдардағы, жартылай өткізгіштердегі электр тогы. 2 Жаңа матер меңгеру. Конспект жазу Тест. Плакат. № 852
10 бөлім. Электромагниттік құбылыстар.
27 Магнит өрісі. Магниттік индукция. . Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсері. Ампер заңы. Магнит өрісінің қозғалыстағы зарядқа әсері. Лоренц күші. Пара, диа, ферромагн. заттар 2 Аралас сабақ Есеп шығару Магнит. Магнит тілшелері. №830
28 Есеп шығару.Ампер заңы. Лоренц күші. 2 Бекіту сабағ Өздік жұмыс Тест парақшалар №843
11 бөлім. Механикалық тербелістер мен толқындар. Дыбыс және ультрадыбыс.
29 Тербелмелі қозғалыс. Математикалық маятник. Математикалық маятниктің тербеліс периодының формуласы. 2 Жаңа матер-ды меңгеру Есеп шығару Математикалық маятник. №409
30 Есеп шығару. Математикалық маятник 2 Бекіту сабағ Өздік жұмыс Карточкалар. №418
31 №6 З/Ж. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау. 2 Практ-лық
сабақ З/Ж өзіндік орындайды. Методикалық көрсеткіштер. қорытынды
32 Көлденең және қума толқындар. Толқындардың интерференциясы мен дифракциясы. Дыбыс табиғаты. Әр түрлі ортадағы дыбыстың таралу жылдамдығы. 2 Жаңа матер-ды меңгеру Конспект жазу Сурет №1073
33 №7 З/Ж. Дифракциялық тордың көмегімен жарық толқынының ұзындығын анықтау. 2 Практ-лық
сабақ З/Ж өзіндік орындайды. Методикалық көрсеткіштер. Қорытынды.
12 бөлім. Айнымалы ток.
34 Біртекті магнит өрісінде катушканы бір қалыпты айналдыра отырып айнымалы токты алу. Айнымалы ток генераторы.
ЭҚК-тің, кернеудің, ток күшінің лездік, максимал мәндері. 2 Жаңа матер-ды меңгеру Конспект жазу Конспект №960
35 Трансформаторлар. Электр энергиясын өндіру, тарату және жеткізу. 2 Аралас сабақ Есеп шығару Есеп кітапшалары. №965

13 бөлім. Электромагниттік тербелістер мен толқындар.

36 Жабық тербелмелі контурдағы энергияның айналуы. Электромагниттік өріс және оның кеңістікте өзгеруі. Радиобайланыс принциптері. 2 Жаңа матер-ды меңгеру Конспект жазу Тірек конспект конспект
37 Есеп шығару. Электромагниттік тербелістер мен толқындар. 2 Бекіту саб. Конспект жаз Есеп кітапшасы №1003
14 бөлім. Оптика. Салыстырмалық теориясының негіздері.
38 Жарықтың табиғаты, таралуы. Геометриялық оптика. Жарықтың толқындық қасиеттерімен түсіну құбылыстар. 2 Аралас сабақ Есеп шығару Есеп кітапшасы №1009
39 №8 З/Ж. Шынының сыну көрсеткішін анықтау. 2 Пр-қ сабақ З/Ж орындау Метод. көрсет. №1018
40 №9 З/Ж Линзаның фокус аралығын және оптикалық күшін анықтау. 2 Практ-лық сабақ З/Ж өзіндік орындайды. Методикалық көрсеткіштер. Қорыт кесте
41 Салыстырмалық теориясының негіздері. 2 Аралас сабақ Есеп шығару Метод. Көрсет. №1083
42 Есеп шығару. Салыстырмалық теориясының негіздері 2 Бекіту саб. Конспект жаз Есеп кітапшасы №1084
15 бөлім. Сәулелену мен спектрлер. Рентген сәулелері.
43 Жарықтың дисперсиясы. Шығару және жұтылу спектрлері. Спектрлік анализ. Спектрдің ультракүлгін,ифрақызыл бөлікт.
Рентген сәулелері. Жылулық сәулелену және люминесценция 2 Жаңа матер.мең Конспект жазу Оқулық, есеп кітапшасы Қосымша тапсырм
16 бөлім. Кванттық физика.
44 Сыртқы фото эффект. Эйнштейннің фотоэффектіге арналған теңдеуі. Атомның құрылысы. Бор постулаттары. Радиоактивтілік. Альфа, бета және гамма сәулеленуі. Радиоактивті ыдырау заңы. 2 Жаңа матер меңг Конспект жазу Дидактикалық кесте №1106
45 Есеп шығару. Фотоэффект. 2 Бекіту сабағы. Есеп шығару. Есеп кітапшалары №1119
46 Есеп шығару. Кванттық физика.
2 Бекіту сабағы. Есеп шығару. Есеп кітапшалары №1121
47 Ядролық күштер. Масса дефектісі. Басқарылатын тізбекті реакция. Термоядролық синтез және оның бар болу шарттары. Термоядролық энергетиканың мәселелері. Материалдық әлемнің дамуының қайтымсыздығы. 2 Жаңа матер-ды меңгеру Конспект жазу Тірек конспект №1170
17 бөлім. Астрономиядан жалпылау мәліметтері.
48 Біздің галактика. Жұлдыздардың ядролары табиғи термоядролық ректор ретінде. 2 Жаңа матер меңгеру Конспект жазу Жылжымалы карта Сурет салу
49 №10 з/ж. Жылжымалы картаның көмегімен жұлдызды аспанды зерделеу. 2 Прак-лық сабақ З/Ж өзіндік орындайды. Методикалық көрсеткіштер. тест
50 Бақылау жұмысы №2 2 Бақылау саб Тест жазады Тест парақшал. Қайт-у
[size=6][b][i][u]
Соңғы жарияланған материалдар тізімі
Физика заңдылықтары
ФИЗИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДАЛАРДЫҢ ЕСЕПТЕРІН ШЫҒАРУ
Сандарды жуықтау және арифметикалық ортасын табу
Ток жүретін сымнанажырату. Электр тогынан немесе найзағайдан сақтанужолдары
Физика және астрономия. (колледждегі КиЛ тобына КТЖ)
Электр тогы
ЭЕМ да есеп шығару кезеңдері: есептің берілуі, алгоритмі, тәсілі.
тригонометриялық функциялар
Есеп шығару
Тұрақты ток заңдары

Автор Рамазанова Гульжан Болатовна

Павлодар қаласы

Бөлім: Материалы / Ұзақ мерзімді сабақ жоспары | Көрсетілім: 5644 | Қосты: NA | Ілмек сөздер:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Бөлімдер
Авторлық бағдарлама
Коучинг жоспарлары
Мектеп әкімшілігі
Мектептен тыс мекемелер
Сыныптан тыс жұмыс
Оқушымен жұмыс
Тәрбие сағаты
Ата-аналармен жұмыс
Қосымша жинақтар
Бастауыш сыныпқа арналған ашық сабақтар
Қазақ тілінен ашық сабақтар
Әдебиеттен ашық сабақтар
Открытие уроки по русскому языку
Уроки литературы
Ағылшын тілінен ашық сабақтар
Биологиядан ашық сабақтар
Химиядан ашық сабақтар
Физикадан ашық сабақтар
Математикадан ашық сабақтар
Информатикадан ашық сабақтар
Тарихтан ашық сабақтар
Географиядан ашық сабақтар
Адам және қоғам пәнінен ашық сабақтар
Психологиядан ашық сабақтар
АӘД пәнінен ашық сабақтар
Өзін-өзі тану пәнінен ашық сабақтар
Құқықтан ашық сабақтар
Экономикадан ашық сабақтар
Музыкадан ашық сабақтар
Технологиядан ашық сабақтар
Дене шынықтыру пәнінен ашық сабақтар
Сызу сурет пәндерінен ашық сабақтар