Ұстаздар сайты u-s.kz Сайттың атауы www.u-s.kz
» » Кесте тігістері өнері-изонить


Кесте тігістері өнері-изонить

 Кестетігістеріөнері-изонить

Сабақтыңмақсаты: Білімділік: Халықтыңқолөнерініңбірікестелеу, көркемтігістері, қолөнерітуралыұғымдықалыптастыру, білімдерінкеңейту.

Дамытушылық: Кестетігістерініңорындалуәдіс - тәсілдерінмеңгерту, қоликемділігіндамыту.

Тәрбиелік: Қолөнердіүйретуарқылыатаданқалғансалт – дәстүріміздіқұрметтеугетәрбиелеу.

Сабақтыңтипі: аралассабақ.

Сабақтыңтүрі: сарамандық.

Сабақтыңәдісі: зерттеу, түсіндірмелі, сұрақ - жауап.

Пәнаралықбайланыс: математика, бейнелеу, сызу.

Сабақтыңкөрнекілігі: 1. Дайынбұйымдар.

 1. Слайдтар.
 2. Нұсқаукарталары.

Құрал - жабдықтар: ине, қайшы, кергіш, жіп.

 

Сабақтыңбарысы: І Ұйымдастырукезеңі.

 1. Оқушылардытүгелдеу.
 2. Оқуқұралдарыныңдайындығынтексеру.

 

ІІ Үйтапсырмасынбағалау.

Қайталаусұрақтары:

 1. Изонить - дегеніміз не?
 2. Жіппенбейнелеуөнеріқандайбұйымдардыбезендіруүшінқолданылады?
 3. Жіппенбейнелеукезіндеқандайқұрал - жабдықтардыпайдаланамыз?
 4. Бұрыштарды, дөңгелектердіқалайтолтырамыз?
 5. Бұрыштардытігудебеткіжағындажіптерқалайтартылады, ал терісжағындақандайсызықтарменкөрінеді?

 

ІІІ Үйтапсырмасынқорытындылау.

ІҮ Жаңаматериалдымеңгерту.

 1. Кестелеуөнеріертеденкележатқанхалықөнері. «Өнерітаусылмасқазына, жұтамасбайлық» дейді дана халқымыз. Қазаққолөнеріөзініңтөлтумабітімқасиетімен, көркемдікмән - мағынасымен, шынмәнінде, халқымыздыңғасырларталғамынанөткенасылқазынасы, соныңбірікестелеуөнері. Ертедехалқымызтұтынатынбұйымдарыныңбәрінкестеменәшекейлепбезендірген. Мысалы: ұлттықкиімдерді, бас киімдерді, нешетүрлі сувенир заттардыкестелеугеболады.

 

 1. Кестетүрлері:

Бізкестешығысхалықтарыныңарасындақазақ пен қырғызхалқында аса жоғарыдеңгейдедамыған.

Бізкесте - кергішкекерілгенарнайы мата бетінетүсірілген, бейненіою - өрнекнемесебейненісызықбойыменқармақбіздіматадан ары өткізіп, жіптіберііліпшалыпалуарқылықайталанатынмайдатігістіайтамыз. Бізкестедематағасызылғаною - өрнектісызықбойыменкестелеп, сонансоңішкіжағынтүрліөңдіжіптерментолтырамыз.

Баспакестематериалдыңашықжерінқалдырмайнемесеашықорынды аз қалдырып, тұтаскестеленгеншымқайкестеніайтады.

ӘредіккестеМатаныңәржеріәшекейленіп, бөлек-бөлекөрнексалынады. Тақия, балақ, өңір, жаға, етек, әйелдердіңтымағысияқтызатбөлігінетігіледі.

Оюластырыпкестелеуматалардыбөлек-бөлеккестелеп, оюластырыпжапсыру. Бірматаныңбетінеекіншіматадантігілген фигура салыныпшетжақтарыәртүрлікестетігістеріментігіледі.

Маржандап, моншақтапкестелеуәйелдер бас киімдеріне, тақия, сәукеле, өңір, қолдорбақамзолдаржәнесән - салтанаттыкиімдердімаржандап, моншақтапкестелейді.

 1. Кестетігугеқажеттінегізгіқұрал - жабдықтар.

Инелер, дөңгелекжәнетөртбұрыштыкергіштер, қайшы, оймақ, түйреуіштер, жіптер, маталар.

 

Ү Сарамандықжұмыс.

Жұмыстыбастамасбұрынқауіпсіздікережелерінескетүсіру.

 1. Иненіаузыңа салма
 2. Тот басқанинеменжұмысжасауғаболмайды.
 3. Иненікезкелгенжергеқадауғаболмайды.
 4. Қайшыныжолдасыңаүшкілжағымен берме.
 5. Жолдасыңқайшыменжұмысістепжатқанкезде, көңілінбөлугеболмайды.
 6. Қайшыныңұшынжоғарықарайкөтерме.

 

Нұсқау карта

р/сЖұмыстыңорындалуретіКеректізаттар

 

 1. Матаныкергішкекеру
 2. Матағаөрнекті салу
 3. Матағасызылғанөрнектісызықбойыменкестелеу
 4. ІшкіжағынәртүрліжіптерментолтыруКергіш, мата

5.Мата, карандаш, ине, жіп, қайшы

 

1 - кезең. Тышқанізтігісі - тігілуәдісіжағынанкөлемдібіркелкіілмектершынжырсекілдібір - бірінетіркесетігіледі. Жіптібекітіп, оны матаныңоңжағынашығарыпалғансоң, ілмектәріздіетіпсозып, оны солқолымыздыңбасбармағыменбасыптұрып, иненіалғашқышаншығанжердендәлдеп, төменқарай, яғниматаныңастыңғыбетінеқарайшаншимыз.

2 - кезең. Шалыпторлаудыңтүрлері.

3 - кезең. Таңдайтігісәдісіментігілгенқабырғакесте.

4 - кезең. Жіпсалыптігу.

5 - кезең. Айқастігісіментігу.

 

Ү Сабақтыбекіту.

Мақалмәтелдер

 1. Жетіретөлшеп ------------------(бірретпіш)
 2. Көзқорқақ ------------------------(қол батыр)
 3. Өнеркөзі -------------------------(халықта)
 4. Атакөрген ------------------------(оқжонар)

Шешекөрген ---------------------(тон пішер)

 1. Қызеркем --------------------------(кестесіменкөркем)
 2. Кестенің сыры ---------------------(түрінде)

Кілемнің сыры ---------------------(түгінде)

 

 


Соңғы жарияланған материалдар тізімі
Ұлттық киімдер. Тымақ тігу.
Матамен жұмыс істеу
Сөз таптары (қайталау сабағы)
Сын есім
Құрақ құрау әдісі
Туған жерімді сүйемін
Шым кесте тігу
Екітаңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері
Құрақ көздерін біріктіру
Сұлтанмахмұт Торайғыров " Шығамын тірі болсам адам болып"
Бөлім: Уроки / Технология | Көрсетілім: 5679 | Қосты: МаХаева Жанат Бекбулатовна | Ілмек сөздер:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Бөлімдер
История
открытые уроки по истории
Педагогика
открытые уроки по педагогике
Биология
открытые уроки по биологии
Информатика
открытые уроки по информатике
Математика
открытые уроки по математике
Физика
открытые уроки по физике
Химия
открытые уроки по химии
Разное
открытые уроки
География
Открытые уроки по географии
русский язык