Ұстаздар сайты u-s.kz Сайттың атауы www.u-s.kz
» » Информатика пәнінен модульдік оқыту технологиясы бойынша жасалған авторлық бағдарлама


Информатика пәнінен модульдік оқыту технологиясы бойынша жасалған авторлық бағдарлама

Информатика пәнінен модульдік оқыту технологиясы бойынша жасалған авторлық бағдарлама

Қазіргі  уақытта  білім берудің  өзіндік  ұлттық үлгісі  қалыптасуда. Бұл  процесс білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді. Жаңа білім парадигмасы бірінші  орынға  баланың білімін ,білігі мен  дағдысын емес,оның тұлғасын,білім алу арқылы дамуын  қойып отыр.  Сабақтың тиімділігін арттырудың бірнеше  тәсілдері  бар. 
   Стандартты  емес сабақтың  бір  түрі  модульдік сабақтар. Бұл сабақтар   басталысымен  бала мақсатын  анықтау  арқылы не істеу  керектігі, сабақ  соңында  өзінің  нені  біліп шығатыны туралы  толық мағлұмат алады.  Топпен  жұмыс  істеу кезінде  ойын түрлері  көптеп  қолданылады. Сонымен  қатар, бұл сабақ  кезінде  сабақтан тыс қалатын  бала болмайды, яғни  барлық оқушының  білімін  тексеруге  мүмкіндік  береді. 
     7 –сыныпқа арналған информатика  оқулығы  бойынша  (авторы  Н.Ермеков, Н. Стифутина) арналған  модульдік технологиямен  күнтізбелік  жоспар құрдым  
7 сынып 
 
Модуль № 1   Адам . Ақпарат. Компьютер.  5 сағат
Модуль құрылымы Сағат  реті Модульдің    мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер
Кіріспе бөлім 1-ші  сабақ 1. Модульге кіру
2. Лекция . Қауіпсіздік техникасы ережелері 
3. Электр тогымен зақымданғанда көрсетілетін көмек түрлері
4. Көзге жасалатын жаттыу түрлерімен таныстыру
5. Оқушылардың  ережелермен танысқандығы туралы  дәптерге қол қойғызу. 3 мин
Таблицалар арқылы
 әңгілесу 
Кіріспе бөлім 2 ші сабақ 1.Мақсатты анықтау 
2. Лекция. Ақпарат  түрлері . Ақпаратты кодтау. Адам ақпартты қалай алады?
3. Практикалық тапсырмалар 
/ А деңгейі /
4. Үйге тапсырма  1.1,1.2 тақырып 2 мин
Түсіндіру әдісі
Тірек сызбалар, таблицалар
3 ші сабақ 1. Максатты анықтау 
2. Лекция. Компьютер деген не?
Программалық жабдықтамалар. Есептеуіш құрылғылар 
3.Сигналды карточкалармен практикалық жұмыс
4. Үйге тапсырма 1.3 тақырып 3 мин
 
2 мин Түсіндіру әдісі
Тірек сызбалар, таблицалар
Сөйлесу бөлімі 4 ші  сабақ 1. Мақсатты анықтау
2.«Орнын дәл тап» практикалық жұмыс 
3. «Хат жазысып көрейік» ойыны
4.Үйге тапсырма : Ақпарат тақырыбына жұмбақ ойлау, оның  жауабын кодтау. 3 мин
20 мин
 
20 мин
2 мин Оқулықпен, дәптермен жекелеген жұмыс 
5-ші  сабақ 1. Мақсатты анықтау.
2. Сөзжұмбақтар шешу
3. «Қарлы кесек» ойыны
4. Үйге тапсырма Ойларынан тақы- рыпқа байланысты сөзжұмбақтар құрастыру 3 мин
2 мин Оқулықпен, дәптермен
топтық жұмыс 
Модуль №2
 
Компьютердің аппараттық құралдары   4 сағат 
 
 
Модуль құрылымы Сағат  реті Модульдің    мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер
Кіріспе бөлім 1-ші  сабақ 1. Модульге кіру
2. Лекция . Компьютер құрылысы. Жүйелік блок. Процессор. Монитор Пернетақта . Тышқан.Компакт дискілер. Сканер
3.Ол не? Бұл қайсы? Сұрақтар  мен жаттығулар
4. Үйге тапсырма  2.1,2.2 тақырып 3 мин
2 мин
Жеке  құрылғыларды  көрсету арқылы түсіндіру 
 
Әңгімелесу сабағы   2 ші  сабақ 1 Мақсатты  таныстыру 
2. Пернетақтамен жекелей  танысу . Практикалық  сабағы 
3 Пернетақтада қол жаттықтыру ойыны
4.Үйге  тапсырма   52 беттегі сұрақтар мен тапсырмалар 2 мин
Пернетақта арқылы,таблица арқылы жалпы   дәптермен жұмыс 
3 ші  сабақ 1 Мақсатты таныстыру 
2. «Дүкенші» ойыны 
3. Информатикалық   диктант жазу 
және оны  ауыстырып тексеру арқылы бірін-бірі  бағалау.
4. Үйге  тапсырма  Не? Қайда? Қашан? Кестесін толтырып келу
Дәптермен жалпы жұмыс
Қорытынды  бөлім   4 -ші сабақ  Екі  модуль бойынша  тестік  тапсырма 45 мин Жеке тпасырма 
 
Модуль  №3    Windows xp   операциялық  жүйесі  7 сағат 
 
Модуль құрылымы Сағат  реті Модульдің    мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер
Кіріспе бөлім 1-ші  сабақ 1. Модульге кіру
2. Лекция. Windows объектілері. Windowsтің  басқару элементтері . Тыш-қанмен жұмыс. Тапсырмалар тақтасы. 
3. Өзің орында! Практикалық жұмыс
4.Үйге тапсырма 3.1 тақырып   3 мин
30 мин
 
10 мин
 
2 мин
Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру
2 –ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 
2Лекция . Терезелер. Терезе  элементтері Айналдыру  жолағы.. Тере-зелер арасында  ауысу. 
3. Өзің орында ! практикалық жұмыстары 
4. Үйге  тапсырма . 3.2 тақырып 3 мин
30 мин
 
10 мин
 
2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру
3-ші  сабақ   1. Мақсатты  анықтау 
2. Лекция .  Программаларды іске қосу және құжаттарды  ашу. Файлдар мен қапшықтар жаңа  қапшық  құру 
Өзің орында ! практикалық жұмыстары
Үйге  тапсырма 3.3 тапсырма 3 мин
30 мин
 
10 мин
 
2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру
 Практикалық  бөлім   4-ші  сабақ 1. Мақсатты  анықтау 
2. Практикалық жұмыс 
• Мауспен жұмыс 
• Терезе элементтері сөзжұмбағын шешу
• Сөйлемдерді  аяқтау  тапсырмасы
• Бұл қандай  таңбаша? тапсырмасы
• Сөйлемдерді толықтыр тапсырмасы
3. Үйге  ттапсырма  Әр оқушы 3 тестік  тапсырма ойлап келу. 3 мин
 
Дәптермен жұмыс
Лекция  сабақ 5 ші сабақ 1. Мақсатты анықтау
2. Лекция .Объектілермен жұмыс .Қапшықтарды, файлдар мен таңба-шаларды жылжыту  және көшіру..Көшіру, қию, кірістіру әмірлері.  Қапшықтар мен файлдарға  ат беру.  Қапшықтар  мен файлдарды жою. Себет түсінігі. Себетті  тазалау.
3. Өзің орын !  практикалық  сабақ 
4. Үйге  тапсырма 3.5 тақырып 3 мин
 
Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру
Практика-  лық  бөлім 6 - шы сабақ 1. Мақсатты анықтау 
2.  Практикалық жұмыс.
• Өз атыңда қапшық, файл аш, жұмыстан көшіру, қию, кірістіру
• Дискеттерді пішімдеу
• Объектіні дискетке көшіру
• Объектілерді жой, себетті  тазала
Үйге  тапсырма. 3 бөлімді  қайталау 3 мин
 
Модуль  № 4
Paint  графикалық  редакторы .  5 сағат
 
Модуль құрылымы Сағат  реті Модульдің    мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер
Кіріспе бөлім 1-ші  сабақ 1. Модульге  кіру 
2. Лекция. Paint  программасын  іске қосу. Сурет салу  құралдары.
3. Сурет  салу  құралдары  арқылы  қарапайым фигуралар  салу
4. Үйге  тпасырма . 4.1,4.2 тақырып 3 мин
15 мин
 
35 мин
 
2 мин
Таблицалар , тірек сызбалар арқылы түсіндіру
2 –ші  сабақ 1. Мақсатты анықтау 
2. Лекция. Команданы орындатпау. 
Команданы  қайталау.  Суреттерді қалай сақтайды.  Үзінділермен көр- сеті летін әрекеттер.
3. Эллипс,, дөңгелек арқылы фигуралар салу Құю арқылы бояу
4. Үйге  тапсырма. 4.3,4.4 тапсырма 3 мин
20  мин
 
 
20  мин
 
2 мин Таблицалар , тірек сызбалар арқылы түсіндіру
Практикалық сабақ 3-ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 
2.Практикалық  сабақ 
• Кірпі  салу
• Поезд салу
• Сергіту сәті 
• Ағаштың суреті
• Пирамида
• Сергіту сәті
• Сиқырлы дастархан
• Қарақшы суреттерін  салу 
3. Үйге  тапсырма  Қайталау 3 мин
 
Компьютермен жұмыс
4 –ші сабақ 1. Мақсатты  анықтау 
2. Сурет  салуды  жақсы  көретіндерге қосымша  тапсырмалар 
Арасында  сергіту   сәті 
 
45 мин
Компьютермен жұмыс
Бекіту  сабағы 5-ші  сабақ 1. 145 беттегі 4 тапсырма 
2. Тестік  тапсырма
 
Модуль № 5 
 
WordPad   мәтіндік   редакторы  5 сағат
 
Модуль құрылымы Сағат  реті Модульдің    мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер
Кіріспе бөлім 1-ші  сабақ 1. Модульге кіру
2. Лекция .WordPad   мәтіндік   редак торы.   WordPad мәтіндік  редакто- рының  батырмалары. WordPad -та құжат құру. Құжатты ашу, сақтау Құжаттарды басу 
3. Өзің орында! Практикалық жатығулар 
4. Үйге  тапсырма 5.1 тақырып 3 мин
Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру
2 ші  сабақ 1 Мақсатты  анықтау
2. Лекция . Мәтін  үлгілерін  жыл -жыту  және  көшіру. Күн мен уақыт- ты кірістіру. Мәтінді  іздеу. Мәтінді ауыстыру. WordPad құжатына сурет- терді кірістіру .Программадан шығу. 
3.Өзің орында! Практикалық жұмыс
4. Үйге тапсырма . 5.2 тақырып 3 мин
Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру
3-ші  сабақ 1. Мақсатты анықтау
2. Практикалық тапсырмалар 
• Аты  мен  міндеті
• Тапсырмаларды қазақша, орысша, ағылшынша жаз , компьютерге  жауабын тер 
• Өлең бойынша  суреттерін салу, астарына  аттарын жазу
3. Үйге  тапсырма   3 мин
Дәптермен  жұмыс
4- ші  сабақ Топтық жарыс: « Компьютерге  кім жүйрік ?» 45 мин
Қорытынды  сабақ   5- ші  сабақ Тестік  тапсырма 45 минут
 
Блокнот  пен калькулятор  программалары .
 Компьютердің мультимедиялық мүкіндіктері  4 сағат 
Модуль құрылымы Сағат  реті Модульдің    мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер
Кіріспе бөлім 1-ші  сабақ 1. Модульге кіру
2. Лекция . Блокнот прогарммасы. Калькуляторды іске  қосу  Каль-кулятормен жұмыс Инженерлік калькулятормен жұмыс жасау
3. Өзің орында! Практикалық жұмыс
4.Үйге тапсырма 6.1,6.2 тапсырма 3 мин
Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру
2- ші  сабақ 1 Мақсатты анықтау
2. Лекция  Лазерлік ойнатқыш программасы. Дауыс қаттылығын реттеу. Әмбебап ойнатқыш про- грам масы. Фонограф  програм -масы..
3.Практикалық  сабақ . Тақпақ жазу 
4.Үйге тапсырма 7.1  тақырып 
Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру
3 - ші  сабақ 1. Мақсатты  анықтау 
2.. Кестелер  бойынша  есептер  шығару
3. Инженерлік  калкулятормен есептер щығару
4.Үйге тапсырма 3 мин 
10 мин
 
10 мип
4 ші  сабақ Тестік  қорытынды.
 
Модуль №7 
Компьютерлік  желілер  2сағат 
Қорытынды   2 сағат 
 
Кіріспе бөлім 1- сабақ 1. Модульге кіру
2. Лекция . Желілік  қор Электрондық пошта. Электрондық поштамен  жұмыс. 
3. Өзің орында! Практикалық жұмыс
4.Үйге тапсырма 8.1,8.2 тапсырма 3 мин
 
30 мин
10 мин
2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру
2-  сабақ 1 Мақсатты анықтау
2. Практикалық  сабақ . «Не? Қайда? Қашан?» атты брейн-ринг бағдарламасы 
Өткен ойынға  талдау 
4.Үйге тапсырма  Курсты қайталау 3 мин
35 мин
5 мин
2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру
Қорытын
ды бөлім 3 -   сабақ 1. Мақсатты  анықтау
2. Жалпы қайталауға  арналған  жекелей  тапсырмалар
3.Үйге тапсырма 3 мин
4 - сабақ 1. Мақсатты  анықтау
2. «Денсаулық  және  компьютер» атты  семинар  сабақ 
3   Қорытынды 3 мин
Қолданылған  әдебиеттер
1. Информатика  оқулығы -7 сынып
2. А.А. Анеликова «Тесты»
3. Информатикадан  30 сабақ 
4. 7-сыныпқа  арналған  әдістемелік  құрал
5. «Информатика  негіздері»  журналы

Соңғы жарияланған материалдар тізімі
Windows операциялық жүйе
Файлдар мен қапшықтар. Қапшық құру. Таңбашалар
Блокнот қолданбасымен танысу. Терезе құрамы Бұйрықтар мәзірін пайдаланып кірістіру және көшіру
Мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. Құжаттарды құру және сақтау
Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу. Практикалық жұмыс: Кестемен жұмыс
Еңбек құқығы, Түйіндеме, Диалог құрастыру
Тіл білімі салаларын оқыту
Модуль таңбасымен берілген теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу және модуль таңбасы бар функциялардың графигін салу
Қызықты сызу қолданбалы курсының бағдарламасы
Компьютерлік сауаттылық үйірмесіне арналған бағдарлама
Бөлім: Уроки / Информатика | Көрсетілім: 4340 | Қосты: NA | Ілмек сөздер:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Бөлімдер
История
открытые уроки по истории
Педагогика
открытые уроки по педагогике
Биология
открытые уроки по биологии
Информатика
открытые уроки по информатике
Математика
открытые уроки по математике
Физика
открытые уроки по физике
Химия
открытые уроки по химии
Разное
открытые уроки
География
Открытые уроки по географии
русский язык