Ұстаздар сайты u-s.kz Сайттың атауы www.u-s.kz
» » Ж. Жабаев «Аттандыру» өлеңі


Ж. Жабаев «Аттандыру» өлеңі

Ж. Жабаев«Аттандыру» өлеңі

Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Сұратауылы

№19 Сыпатай Әлібекұлыатындағыортамектебі

Ашық сабақ ТақырыбыЖамбыл Жабаев «Аттандыру» өлеңі

Сыныбы:  7 «а»

Қазақ тілі мен әдебиеті  пәні  мұғалімі:

Даулеткелдиева Айгерім Аманжолқызы

2014 жыл

«Егер біз Жамбыл даналығынтәуетіпұлылығынұлағат

тұтыпжатсақоныңбастысебебі Жамбыл арманының

адамзаттық  арман аңсарыменұласыпжатқандығында.

Сондықтандақазақтың  Жамбылына адамзаттың

Жамбылыретіндеқұрметкөрсетіпөлмесрухының алдында басымызды иеміз»

Н.Ә.Назарбаев

Сабақтың тақырыбы Ж. Жабаев«Аттандыру» өлеңі

Сабақтың мақсаты:

БілімділікЖамбыл Жабаевтың өмір тарихына шолу жасай отырып, шығармашылығының қазақ әдебиетінде алатын орны мен маңызына тоқталу, «Аттандыру» өлеңінің мәнін ашу.

ТәрбиелікОқушыларғаЖ.Жабаевтыңөмірбаяныменөлеңіноқытып, мазмұнына шаотырып, оқушылардың бойында өзеліне, тілінедегенсүйіспеншіліксезімінқалыптастырып, отансүйгіштіккетәрбиелеу.

Дамытушылық:Жамбыл Жабаевтыңөлеңіноқытаотырып, оқушылардыңшығармашылықпенжұмысістеуінеықпалету, ойлаушеберлігін, сөйлеу, жазумәдениетіндамыту.

Сабақтыңтүрі: аралас
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, мәнерлепоқу, талдау
Сабақтың көрнекілігі:  қосымшаәдебиеттер, семантикалық  карта, 

                                                                                        топтастыру,  аудиокітап
Пәнаралықбайланыс: тарих
Сабақтыңбарысы:
І. 1.Ұйымдастыру.
ІІ. Үйтапсырмасынтексеру.

Ұсынылған тақырыптарға мәтін құрау
1. «Әміре-әнасқары»

2. «Өнерлініңөрісікең»

3. «Әмірқан – үлкен жүрекиесі»

ІІІ. Жаңасабақ.

Ой шақыру.

«Ұтымды жауап»  (Сұрақ – жауап )

      Жамбыл туралы не білеміз?

      Жамбыл қай жерде туылған?

      Қай  жылы дүниеге келген?  (1846 ж.)

      Қанша жыл өмір сүрді? (99жыл)

      Жамбыл кім?  (жыршы, дастаншы, айтыскер, ақын)

      Ақынға бата берген ұстазы кім? (СүйінбайАронұлы)

      Қандай атақты  айтыскерлермен  кездесті?                                                             (Құлмамбет, Досмағамбет, Сарыбас, Айкүміс, Бақтыбай, Шашубай )
 

     Жамбыл–ақын, айтыскер, дастаншы, ұстаз, жыршы. Ол 1846 жылықазіргіЖамбылоблысы, МойынқұмауданынақарастыХантаутауыбаурайында дүниеге келген. Бала кезінен өлең-жырға үйір болған.

М. Әуезов:

1.Бала Жамбылдан  -  Дана Жамбылға дейін баспалдақ 

                            Сәби Жамбыл

                            Бала Жамбыл

                            Жасөспірім Жамбыл

                            Ақын Жамбыл

                            Айтыскер Жамбыл

                            Жыршы Жамбыл

                            Күйші Жамбыл

                            Дана Жамбыл

     Жамбыл–ақын, айтыскер, дастаншы, ұстаз, жыршы. Ол 1846 жылықазіргіЖамбылоблысы, МойынқұмауданынақарастыХантаутауыбаурайында дүниеге келген. Бала кезінен өлең-жырға үйір болған.

1936-1945 жылдарышығарғанжырларыныңорныбөлек.
КөктейтүсОтанымныңшаттықбағы,
Келұшып, сайрайтүсшібұлбұлтағы.
Бұлбұлдайшаттықжырынақтарыңдар,
Отжүрекеркіндіктіңадамдары. /Жамбыл. «Күнтолғауы»/
Бұлөлең– 1938 жылыжазылғанақынатамыздың«Күн»толғауынанүзінді. Олкездебейбітөмірболатын. Соданкейінсоғысбасталып кетті.
      Отанға, халыққадегенсүйіспеншілік, ынтымақ, бірлік–Жамбылшығармаларыныңнегізгіарқауы. Ақынныңкөптегенөлеңдеріеліміздіңбейбітшіліксаясатынаарналған. ЖамбылОтанқорғаутақырыбынжырлағандаесімдеріелімізгекеңінентанымал халықбатырларыныңбейнелерінкөзалдымызғақайтаелестетіп, кейінгіұрпаққаүлгіретіндеұсынады. «Ленинградтықөренім» (1941ж.), «Мәскеу», «Патшаәмірітарылды», «Зілдібұйрық»аттыөлеңдері, «Ұлыкөш»толғауымайданныңалғышебіндегікеңесжауынгерлерін ерлік күрескерухтандырғанұранболды, солкездеоларауызданауызғатаралыпжатты.
«Ленинградтықөренім»туралыПрокофьевбылайдепжазды: «Жамбылдың«Ленинградтықөренім»аттыөлеңіжарияланғанкезеңауыркезеңеді. Халықтыңрухынкөтеруүшінбұл жыр радиодан күнсайыноқылыптұрды. ХалықбомбадантығылуорнынаЖамбылөлеңіжазылғангазеттердіалуүшінкезектетұрғанынталайкөрдік.»
Жамбылдыңотаншылөлеңдерініңішіндедастандарыерекшеорыналады.Бұлқатардаоның«Өтегенбатыр», «Сұраншыбатыр», «Замана ағымы», т.б. дастандарынатауғаболады. Ол- кереметжыршы. Жамбылқырғыздыңәйгілі«Манас», шығыстың«Ләйлі - Мәжнүн», «Жүсіп- Зылиха», т.б. жыр-қиссиларынтәулікбойыталмайжырлаған.
Оқушыларғасұрақтар:
- Соғысқашанбасталды, қашан аяқталды?

«Тұжырымдама»кестесі

Соғысадамзатқақандайзардапәкелді?

 

Соғысқақарсынелер, қандайкүштержасақталды?

Соғыстажауынгерлерқандайерліктеркөрсетті?
 

Сондайшығармасыныңбірі– соғысжылдарындағыЖамбылдыңасабірәсерліөлеңдері баласыАлғадайдымайданғааттандырғандажәнеАлғадайерлікпенқазаболғандаайтқандары. Яғни«Аттандыру», «Алғадайтуралыәрбірой»өлеңдері. Екеуідеауызәдебиетіүлгісінде, батагөйліксарындакөркем суретпен, тереңфилософиялықмәндетуған.

Бүгінгісабағымызда«Аттандыру»өлеңі.
«Аттандыру» өлеңі (электронды оқулықтан оқыту).

2. Оқушыға оқытамын.

-  Өлең кімге арналған?

-  Ұлы Алғадайға арналған.

-  Өлең не туралы?

- Атаның балаға арнаған ақ тілегі, батасы, жүрегінің түкпірінен шыққан әкелік сезімі.

(Бата, оның түрлері, қоштасу туралы  айтылады)
Алғадай – Жамбылдың өте жақсы көретін баласы. Майданға әке әмірімен аттанады. Майданда еткен еңбек, ерліктерін естігенде қуана жауап жазады, алғыс айтады. Майданда әр жеңіске қуанышын да білдіріп отырады

Қосымша мәлімет. 1942 жылы Алғадай Жамбылұлы майданға кетеді. 1943 жылы22ақпандаДнепрпетровскоблысы, Синельникова қаласындаерлікпенқазатабады.

Тақтаменжұмысжүргізу

Өлеңқұрылысынаталдау.
Авторы:

Жанры: 
Тақырыбы: 
Мазмұны: 
Шумақ: 
Тармақ: 
Ұйқас: 
Бунақ

Семантикалықкарта

 

Жауаптар

 

Жабай

 

Сүйінбай

 

1846-1945

 

Ұлдан

 

Қанадан

 

1941-1945
 

Сұрақтар

 

 

 

 

 

 

Жамбылдың әкесі

 

 

 

 

 

 

Жамбылдың пірі кім?

 

 

 

 

 

 

Нағашысы

 

 

 

 

 

 

Анасының есімі?

 

 

 

 

 

 

Қай жылдар арасында өмір сүрді

 

 

 

 

 

 

Ұлы Отан соғысы қай жылдар арасын қамтыды?

 

 

 

 

 

 

Шығармашылықжұмыс

Ақынға хат жазу

Түсіндірмекүнделігі

Өлеңдегімағанәсереткеншумақ

Неліктен ол маған

әсеретті?

 

ІҮ. Бекіту.
1. Жамбылкім? (Топтастыру)
2. Кімдерменайтысқан?
3. Өлеңдерініңнегізгіидеясы?
Ү. Үйтапсырмасы. «Аттандыру » өлеңінжаттау.

«Бейбітшілік», «Болмасынсоғыс»тақырыптарыныңбірінешығарма.
ҮІ. Бағалау.

 


Соңғы жарияланған материалдар тізімі
«Шәкірт балаларға» Ж.Жабаев
Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығы. «Аттандыру» өлеңі
Жамбыл Жабаев «Алғадай туралы әрбір ой», «Атаның әлдиі»
Жамбыл Жабаевтың өмір жолы
Ж Жабаев, Жаныс ақынға
Жамбыл – айтыс ақыны
Менің өмірім. Ж. Жабаев
Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығы
Ж. Жабаев. «Менің өмірім», «Аттандыру».
Жыр алыбы - Жамбыл
Бөлім: Уроки / Әдебиет | Көрсетілім: 9081 | Қосты: Айгерім | Ілмек сөздер:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Бөлімдер
История
открытые уроки по истории
Педагогика
открытые уроки по педагогике
Биология
открытые уроки по биологии
Информатика
открытые уроки по информатике
Математика
открытые уроки по математике
Физика
открытые уроки по физике
Химия
открытые уроки по химии
Разное
открытые уроки
География
Открытые уроки по географии
русский язык