Ұстаздар сайты u-s.kz Сайттың атауы www.u-s.kz

Моделирование занятия иностранного языка в условиях лингафонного кабинета.
В сфере стремительно развивающихся компьютерных технологий, первостепенное значение имеет преподавание английского языка, наряду с профилирующими предметами.
Статьи / Ұстаздарға | Көрсетілім: 3527 | Жүктеулер: dop. | Қосты: NA | Уақыты: 6-04-2015, 11:15 |


Олжас Омарович Сулейменов родился в 1936 г. в Алмате. В 1958 г.окончил геологический факультет КАЗГУ, позже – Литературный институт им.А.Горького. Сулейменов помнит слова своего предка Олжабая батыра в честь которого его назвали, о том. Что человек из седьмого колена будет галым (знающим). 

Статьи / Ұстаздарға | Көрсетілім: 3776 | Жүктеулер: dop. | Қосты: NA | Уақыты: 4-04-2015, 10:48 |


Родился в 1928 году в селе Шекер, ныне Таласской области Киргизии. Его отец Торекул Айтматов был видным государственным деятелем Киргизской ССР, но в 1937 году был арестован, а в 1938 расстрелян. Мать, Нагима Хамзиевна Абдулвалиева, татарка по национальности, была актрисой в местном театре.

Статьи / Ұстаздарға | Көрсетілім: 4293 | Жүктеулер: dop. | Қосты: NA | Уақыты: 4-04-2015, 10:44 |


Цель урока: путем сопоставления анализа исторических материалов и художественного текста определить соотношение к Пугачеву как исторической личности и художественного образу, через восприятие художественного образа героя прийти к осознанию идеи повести А.С.Пушкина.

Статьи / Ұстаздарға | Көрсетілім: 3054 | Жүктеулер: dop. | Қосты: NA | Уақыты: 4-04-2015, 10:42 |


Абуова Айгуль Талгаповна- учитель русского языка и литературы в казахских классах средней школы №267 г. Кызылорды Кызылординской области Республики Казахстан.

Предмет: Русская литература.

Класс: 9 (с казахским языком обучения).

Статьи / Ұстаздарға | Көрсетілім: 3260 | Жүктеулер: dop. | Қосты: NA | Уақыты: 4-04-2015, 10:40 |


Образовательные: выявить отличительные признаки сложноподчиненных предложений с придаточными образа действия и степени;

различать способы связи придаточных образа действия и степени с главным предложением;

правильно расставлять знаки препинания, составлять схемы предложений с данными придаточными.

Статьи / Ұстаздарға | Көрсетілім: 2784 | Жүктеулер: dop. | Қосты: NA | Уақыты: 4-04-2015, 10:38 |


ХХІ ғасыр ғаламдық өркениетке ұмтылыста бұрын-соңды болмаған ғаламат жетістіктер әкелді. Бұл - ғаламтор жетістіктері.
Осы ғасырлар тоғысында өмір сүру бақыты бұйырған -мына біздер мен жас өркен, жас ұрпақ-өзіміздің халықтық педагогикаға ғана сүйеніп қалмай,өз таным көкжиегімізді әлемдік сана дәрежесінде кеңейтуге зор мүмкіндік туып отыр.
“Болмасаң да ұқсап бақ,
Бір ғалымды көрсеңіз..” деп,Абай айтқандай,рауандап атқан таңдай айналасына үміт сәулесін себелеп,өз білімін өзгелерге паш еткен Михай Чиксентмихайи сынды білімдар адамдар өнегесін бүгінгі жас өркендеріміздің бірі білсе,бірі біле бермейді.
Статьи / Ұстаздарға | Көрсетілім: 5515 | Жүктеулер: dop. | Қосты: NA | Уақыты: 21-03-2015, 19:20 |


14 жыл бойы істеген әріптестерімнен зерігіп,екі ай ғана бірге болған әріптестеріме неге көңілім ауа береді. Мен сіздерді ет жүрегім езіле , шынайы бір жақын, асыл адамын іздегендей қатты сағындым , Кенжегүл Зарылхановна, аяулы достарым! Кенжегүл Зарылхановна - «Ұлт ұстазы» деуге де лайықты жан десем, асыра айтқандық болмас.Еңбегіңіз еселеніп қайтып, алдыңыздан өткен әр ұстазға білім нәрін,өмір мәнін ұғындыра беріңіз аяулы ұстаз...
Статьи / Ұстаздарға | Көрсетілім: 2860 | Жүктеулер: dop. | Қосты: NA | Уақыты: 21-03-2015, 18:54 |


Хан Кене туралы тың деректер зерттеуші Б.Балқаштың еңбегінде
Статьи / Ұстаздарға | Көрсетілім: 3254 | Жүктеулер: dop. | Қосты: NA | Уақыты: 16-03-2015, 12:12 |


Дарынды балаларды тәрбиелеу
Статьи / Ұстаздарға | Көрсетілім: 3783 | Жүктеулер: dop. | Қосты: NA | Уақыты: 16-03-2015, 12:07 |